Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.09.2020 10:36 (Üye) Soru : Merhaba.Kiracısı bulunduğumuz perakende satış mağazasının işyeri sahipleri tarafından 01.03.2015 tarihinde tarafımıza kira tespit davası açılmış ve dava 03.06.2020 tarihinde Yargıtay kararı ile kesinleşerek 01.03.2015-31.05.2018 dönemlerine ait hesaplanan kira fark tutarları 31.08.2020 tarihinde işyeri sahiplerine banka kanalı ile ödenmiştir. 31.08.2020 tarihinde ödenen bu kira fark turaları için hesaplayacağımız stopaj tutarları için stopaj oranının % 20 mi ,yoksa 31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanın kararında açıklanan % 10 stopaj oranının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda görüşünüzü rica ederim.

Cevap : Ödeme 31/12/2020 Tarihe kadar yapılması halinde GV stopajı % 10 olarak uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.