Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.09.2020 08:41 (Üye) Soru : Merhaba, Cumartesi,Pazar çalışılmayan işyerinde Cuma günü istifa ederek çıkan personel hafta sonu tatiline hakeder mi? İşten çıkış tarihi Cuma mı? Pazar günü mü olmalıdır? Kolay gelsin.

Cevap : 4857 /46. maddesine göre, “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce kanunun 63. maddesine göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme verilir” düzenlemeye gidilmiştir. Burada uygulamada en çok tartışılan husus ise 24 saat dinlenme süresi ücreti işten ayrılanlar için ödenmesinin yapılıp yapılmayacağı konusunda sıkıntı yaşanıyor. İşçinin hafta tatili gününde iş akdinin sona ermesi durumunda 24 saatlik dinlenme hakkının kullanılması yada kullandırılması fiilen mümkün olmamaktadır.Bununla ilgili 4857 sayılı İş Kanununda işten ayrılanlar için nasıl uygulanacağı yönünde bir hükme rastlamamaktayız.Fakat hak edilmiş bir izin süresi olduğundan ödenmesi gerekmektedir.Nasıl işten ayrılan bir işçinin iş akdi fesh edildiğinde hak ettiği yıllık izin süresi ödeniyorsa aynı şekilde kullanılmayan işçinin elinde olmayan nedenlerle iş akdi fesh edilmiş ise işçi lehine kullanmadığı hafta sonu ücreti de ödenmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.