Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.09.2020 08:41 (Üye) Soru : (SORUYU AZ ÖNCE ATTIM ANCAK KÇÖ TARİHLERİNİ YANLIŞ YAZDIM. DOĞRU KÇÖ TARİHLERİ 01/04/2020-30/06/2020 2020/35 sayılı sgk genelgesine göre : Prim Desteğinden Yararlanma Süresi 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinde yer alan destekten, kapsama giren sigortalılardan dolayı 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle her bir ay için; - Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı’dır der. Ancak 90 gün KÇÖ alan bir personel için (01/04/2020-30/06/2020) sgk işveren sisteminde ‘’ teşvikten yararlanacak sigortalı tanımlama’da çıkan sonuç 2 ay veriyor. Oysaki 2020/35 sayılı sgk genelgesine göre yararlanma süresi kadar der. Yani yararlanma süresi (01/04/2020-30/06/2020 = 90 gün) ise 3 aylık 7252 teşviği vermesi gerekir diye düşünüyorum. Acaba yanlış mı yorumluyorum. Sgk sitemindeki 2 aymı yoksa 3 ay mı doğru sizce

Cevap : 2020/35 sayılı kanuna gğre destek uygulaması 1/8/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğinden, işyerindeki haftalık normal çalışma süresine dönülen tarihi takip eden ayın Kanunun yürürlük tarihinden önceki aylara/dönemlere tekabül etmesi durumunda, kanunun yürürlük tarihinden sonraki süreler için bu destekten yararlanılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.