Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.09.2020 09:20 (Üye) Soru : Şirketimiz aktifinde 5 yıldır bulunan arsayı satmıştır.Faturada kdv istisnalı kestik.sorum arsa satışı karı 2.000.000,00..TL. Kurumlar Vergisi Kanununu kapsamında gayrimenkul kazancı dahil kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlarda indirimden (%50) faydalanmak için yeminli mali müşavir raporu düzenlenmesi zorunlu mudur? Zorunlu ise aynı raporu biz smmm olarak düzenleme yetkimiz var mıdır?

Cevap : KV istisnasının uygulanması için YMM raporu düzenlenmesi gerekir .SMMM lerin bu konuda rapor yazma yetkisi yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.