Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.09.2020 10:18 (Üye) Soru : ........ yanında çalışan ............meslek mensubumuz .........04.09.2020 den beridir covid-19 tanısı konulmuş ve yoğun bakımda yatmaktadir.vuk 13.maddeye göre meslek mensubu ve mükelledlerimiz için mucbir sebebe alınması için ne yapmamız gerekmektedir.acil dönüş olursa seviniriz teşekkürler

Cevap : Geçmiş olsun Meslek mensuplarımızın covid -19 tanısı ile tedavi altına alınması hali VUK 13. maddeye göre “mücbir sebep.” olduğu görüşündeyiz. Hastanede tedavi gören veya 14 günlük karantinada kalan meslek mensuplarımızı gerek kendisinin gerek ise müşterilerinin vergi beyanname ve bildirimlerinin gönderilmesine ilişkin süreler mücbir sebep nedeni ile ; işlemez . (VUK Md.15 … 13 üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden her hangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zaman aşımı işlemeyen süreler kadar uzar. ) Yukarıdaki hükme göre meslek mensubunu taburcu olması veya karantina süresinin sona ermesi ile beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri yeniden hesaplanır. Hesaplama ise ; VUK 17. maddede aşağıdaki gibi belirtilmiştir. “Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir.” Yukarıda belirtilen işlemler için meslek mensuplarımız hastalık veya karantina için alacakları Sağlık raporunu bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile iletmeleri gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.