Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.09.2020 12:25 (Üye) Soru : Merhaba Araç kiralama faaliyeti işi ile uğraşan firma aktifinde 2 yıl bulundurduğu binek aracı satarken kdv oranı %18 midir ? Teşekkürler

Cevap : Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanlar, binek araç alımında ödedikleri KDV’leri indirim konusu yapabilirler. Binek araçların satışı halinde %1 KDV oranı uygulanabilmesi için ise aşağıdaki şartların birlikte sağlanması gerekmektedir. 1- Şirketin faaliyetinin kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan şirket olması, 2- Faaliyet konusu 1. Maddedeki firma olmakla birlikte kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri binek araç olması, 3- 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması 4- Söz Konusu aracın 87.03 pozisyonunda yer alan binek araç olması gerekmektedir. Faaliyet konusu araç kiralaması olan şirketlerin, 31.12.2007 tarihinde aktiflerinde ya da envanterinde bulunmayan araçların 2 veya daha fazla yıl geçse dahi tesliminde %18 KDV hesaplanması gerekmektedir.“ İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın vermiş olduğu 11.04.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-266 sayılı muktezada “Buna göre, kiraya vermek veya çeşitli şekillerde işletmek amacıyla iktisap ettiğiniz binek otomobilinin 31/12/2007 tarihi itibariyle işletmeniz aktifinde veya envanterinizde bulunması kaydıyla, iktisap ettiğiniz tarihten itibaren 2 yıl geçtikten sonra tesliminde % 1 oranında KDV uygulanacaktır. Öte yandan kiraya vermek veya çeşitli şekillerde işletmek amacıyla iktisap ettiğiniz binek otomobilini 31/12/2007 tarihinden sonra iktisap etmiş olmanız halinde ise, söz konusu araçların tesliminde % 18 oranında KDV uygulanacaktır.” denilerek yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda görüş bildirilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.