Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.09.2020 13:36 (Üye) Soru : Bilindiği üzere Özel İnşaat yapan şahısların yanında çalıştırdıkları işçilerinden bordurolarında vergi kesintisi yapılmamaktadır.01/07/2020 'den itibaren Muhtasar+SGK Aylık hizmet bildirgesi birleştirilmesi nedeni ile bu kapsamdaki mükelleflere Muhtasar hesap numarası açılıp SGK Aylık hizmet bildirgesini Vergi dairesi sistemi üzerinden vermeye başlandı. Sorum şu Özel İnşaat yapan gerçek kişi fakat ticari faaliyeti yok bu kişi adına birleştirilmiş Muhtasar beyannamesi vermeye Meslek Mensubu olarak aracılık ediyoruz.Bu tür mükelleflere keseceğimiz Serbest Meslek Makbuzlarında Gelir vergisi kesintisi yapmamız gerekirmi.?

Cevap : Özel inşaat sahibi vergi mükellefi olmadığı için SM.Makbuzun da GV stopajı yapılmaz.KDV hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.