Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.09.2020 14:37 (Üye) Soru : Merhaba, personelin KÇÖ süresinde geçen süreleri kıdem tazminatında ay olarak hesaba katılır mı ? Yoksa sözleşme askıda kalıp süre işlemez mi ? Teşekkürler

Cevap : Çalışmanın olmadığı KÇÖ döneminde elbette sözleşme askıdadır. Ancak işyeri adına zorlayıcı neden meyadana gelmesi ve işçinin kçö alması bu sür4elerin kıdem ve yıllık ücretli izin hesabıda da dikkate alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Çalışanların fiilen çalışmadığı ancak çalışılmış gibi işleme alınarak kıdem süresine dâhil edilen bazı durumlar bulunmaktadır. 4857 sayılı iş kanunun 55. Maddesinde düzenlenen bu konu tazminat ve yıllık izin hak edişlerinde çalışanlar açısından büyük öneme sahiptir. İşçinin kaza veya hastalık sonucunda işine gidemediği günler Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra yasal izin haklarında geçen süreler İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında silah altında geçen süreler (Yılda 90 günden fazlası sayılmaz.) İşçinin yeniden işe başlaması şartı ile iş yerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok durması sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri Çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre ve sendika temsilcisi olarak katıldığı toplantılara ayrılan zaman Kısa çalışma yapılırken geçen süreler İş kanunu madde 66 gereğince çalışma süresinden sayılan haller
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.