Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.09.2020 14:55 (Üye) Soru : Hayırlı Günler, Yıllara sari İnşaat işimizde Nisan ayında Geçici kabulumuz yapıldı.fakat dosya kapanışını yapmadık 1 işçi halen sgklı olarak dosyayı açık tutuyoruz..Geçici kabul eksikliği için taşeron firma ile anlaşma yapabilir miyiz.Alt taşeron dosyası açtırıp işçiliklerini geçerli saydırabilir miyiz.Dosya kapanışı için taşeron dosyası kapatıldıktan ve bizim 1 işçi çıkışı yapıldıktan sonra mı dilekçe verilmesi gerekiyor tşk

Cevap : Sözleşme ile taahhüt altına alınan işin sözleşme, sözleşme eki, projeler, detaylar, teknik şartnameler, birim fiyat tarifleri, analizler, standartlar ile fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenme işine geçici kabul denir. Geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihte yıllara yaygın inşaat işi bitmiş sayılacaktır. Araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız yapıldığı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde de inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır. İşin başlangıç tarihinden önce ve bitim tarihinden sonra yapılan bildirimler araştırma işleminde dikkate alınmaz. Ancak, aksine tespit yoksa iptali de yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.