Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.09.2020 11:59 (Üye) Soru : Merhaba, başka bir mali müşavirden firma devralmamız söz konusu. Fakat diğer mali müşavir bu konuda isteksiz davranmaktadır. Sözleşme mükellef tarafından feshedildi. Defter ve belgelerin teslimi için de ihtarname gönderildi. Kendileri ise bu gelişmelere şu şekilde yanıt vermektedirler. Geçmişe dair tüm usulsüzlüklerle ilgili mali müşavirin sorumluluğu olmadığına dair ifadeleri devir teslim tutanağına yazarak, bunu yapmazsanız defter ve belgeleri teslim etmeyeceklerini söylemektedirler. Ayrıca bahsi geçen usulsüzlüklerle ilgili düzeltmelerin yapılması gerektiği, aksi takdirde kamu kurumlarını bilgilendirecekleri yönünde ifadeler kullanmaktalar. 1- devir teslim tutanağına, meslek mensubunun sorumluluğu olmadığına dair ifadeler yazılabilir mi? 2- yazılsa ve mükellef imzalasa dahi, meslek mensubunun sorumluluğu ortadan kalkar mı? 3- yazılır, mükellef imzalamaz, bu yüzden de defter ve belgeler teslim edilmezse mükellef ne yapabilir. Meslek mensubu adına hukuki yaptırım nedir? 4- Meslek mensubu, tüm işlemleri, beyannameleri ve kayıtları kendisi düzenlerken buna rağmen mükellefe sözleşme feshinden sonra usulsüzlüklerle ilgili düzeltmelerin yapılması yönünde davette bulunup ta, yapılmazsa kamu kurumlarına şikayet ederim şeklinde hareketlerde bulunabilir mi?

Cevap : Devir teslim tutanağına bahsedilen ifadeler yazılmaz. Meslek mensubunu VUK mük 227. maddedeki sorumluluğu hiç bir zaman kalkmaz. Defter ve belgeler mükellef tarafından noter ihtarı ile talep edilsin , teslim için süre verilsin süresinde teslim edilmeyen defter ve belgeler için hukuki işlem başlatılabilir(savcılığa suç duyurusu Odaya şikayet)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.