Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.09.2020 09:35 (Üye) Soru : Merhaba, Basit usül açılış olan bir mükellef ile aracılık ve sorumluluk sözleşmesi yapılacak mı? Evrakların defter beyana girilme zamanları nasıldır ve Mükellefin keseceği faturalara nereye bastırılacak yada nereden alınacaktır. Teşekkürler.

Cevap : Basit usul mükellefler yılda bir kez (Şubat ayında) yıllık GV beyannamesi verirler .Bu mükellef için beyanname verilmeden ARACILIK sözleşmesi yapılır.Evraklar Defter beyan sistemine 3 er aylık dönemlerde girilir. 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtların, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Faturala ve psf anlaşmalı matbaa veya notere onaylatılır.Esnaf odasında da alabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.