Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.09.2020 12:37 (Üye) Soru : ği Merhaba, inşaat firmasının birden fazla sgk işyeri numarasına sahip şantiyesi var.Pandemi döneminde kapanan,iptal olan veya işi durdurulan şantiyelerimiz oldu ve bu durumdaki şantiyelerde çalışanlarımızı diğer şantiyelerimize SGK üzerinden nakil çıkış ve nakil giriş olarak kaydırdık.1,5 yıldır çalışanımız olan ve nakil(17.04.2020 sonra)yoluyla şantiye değiştiren çalışanımıza 28 Kod kapsamında ücretsiz izin girmek istediğimizde ilgili kişi için sistem 17.04.2020 tarihinden önce giriş bildirgesi olmalıdır şeklinde uyarı veriyor ve bildirimi almıyor. Oysa ki çalışan bizde uzun dönemdir çalışıyor sadece nakil yoluyla şantiye değişikliği oldu.Bu noktada nasıl bir yol izlemeliyiz.Çalışanın mağduriyeti söz konusu ,ayrıca sgk bildirgesinde eksik gün kodu bu durumda ne yazmalıyoz. Teşekkür ederim

Cevap : Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için; a) Ücretsiz izne ayrılanlar için, - 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, - Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, -Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, - SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, b) İş akdi feshedilenler için, - 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak, - Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak Şartlarının oluşması gerekmektedir. NÜD işyeri dosya bazında değerlendirlmekte ve kapsam dışında kalmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.