Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.09.2020 11:59 (Üye) Soru : "Bu destekten yararlanan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanamaz." İlgili mevzuatta firma bazında değil kişi bazında 7252 teşviki kullanan başka teşvik kullanamaz diyor.Bir firmada A isimli şahıs hem 7252 hem de başka bir teşviki kullanamaz.İkisinden biri tercih edilir.Aynı firmada A 7152 teşvikten Faydalanabilir.B şahsı 27103'den faydalanabilir.C 5510'dan faydalanabilir. Bir personel 7252'den faydalanacak diye diğerleri 00000 mı olacak.Elbette gerekli şartları sağlamak kaydıyla her personel kendisi için en uygun teşvikten faydalanacak. Doğru mudur? Teşekkürler..

Cevap : 07252 kanun numaralı destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacağı, Belirtilmiştir.Bunun dışında kalan işçiler mevcut teşviklerinden yarralanmaya devam edeceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.