Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.09.2020 15:17 (Üye) Soru : Merhaba; Firmamız hizmet (personel taşıma) sektöründe faaliyet göstermektedir ve daha önce irsaliye düzenlemesini gerektirecek bir durumu olmamıştır. E-irsaliyeye geçiş zorunluluğu ile ilgili VUK'da yazılı 7.maddede** sektör ve daha önce kullanıp kullanmadığı belirtilmeksizin e-fatura mükellefi olması ve brüt satış sınırını aşması halinde e-irsaliyeye geçmesi gerektiği belirtilmektedir. Firmamızın geçiş zorunluluğu olup olmadığı konusunda soru işaretleri oluşturmuştur. Bilgi ve görüşleriniz rica olunur. Sağlıklı günler. **7- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

Cevap : Sevk irsaliyesi (e-irsaliye ) Mal naklinde kullanılan belgedir.Hizmet teslimi yapanlar e-irsaliye düzenlemezler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.