Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.09.2020 20:20 (Üye) Soru : Sayın Danışman ,Sadece şirket yetkilisiine ödenen Huzur hakkı ödemesi olan bir firmada , sgk - muhtasar aylık olarak verilmek zorundamı üç aylık devam edebilirmi . Başka herhangi bir şekilde çalışanı yoktur sgk dosyası yoktur..

Cevap : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 61’inci maddesine göre huzur hakları ücret olarak nitelendirilmekte ve stopaj yoluyla vergilendirilmektedir. SGK mevzuatına göre ise, huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerin prime tabii olup olmadığı hususu sigortalıların statüsüne göre belirlenecek olup kişiler, huzur hakkı ödenen veya ödenecek yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamında hizmet akdine bağlı olarak çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulacaktır. Ancak anılan kişiler hizmet akdi ile çalışmamakta yani 4-1/b kapsamında sigortalı iseler huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerden sigorta primi kesilmeyecektir. Konuyu yukarıda belirttiğimiz değişkenliklere göre değerlendirip muhsgk verilip verilmeyeceğine karar verilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.