Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.09.2020 12:49 (Üye) Soru : Mükellef aldığı bir hizmet karşılığında üzerinde stopaj kesintisi yapılması gereken bir fatura ya da serbest meslek makbuzu almıştır. Bu belgeyi, geç gelmesi nedeniyle, ilgili olduğu ayda değil, bir sonraki ayda muhasebe kayıtlarına intikal ettirmiştir. Bu durumda, sözkonusu stopaj tutarını, belgenin kendi kayıtlarına intikal ettiği aya değil, belge tarihindeki aya/döneme ait muhtasar beyannamesinde beyan etmesi gerektiği kanaatindeyim. Örneğin, gelen serbest meslek makbuzunun tarihi 31.07.2020, ancak kayıtlara alındığı tarih 01.08.2020 olması halinde, sözkonusu serbest meslek makbuzuyla ilgili stopajın ALICI/MÜŞTERİ tarafından Ağustos değil, Temmuz ayına ait muhtasarda beyan edilir diye bilmekteyiz. Ancak, bunun mevzuattaki hangi kanun ve tebliğde belirtildiğini bulamadım. Hangi maddeye istinaden kayda alındığı tarihte değil de belge tarihiyle aynı dönemde beyan etmemiz gerekir?

Cevap : VUK 219.ve takip eden maddelerinde belgelerin defterler kayıt süreleri ve kayıt nizamı tanımlanmıştır.Fatura ve benzeri vesikalarda ki vergiler(KDV MUH.) takip eden ayın 26. gününe kadar verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.