Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.09.2020 14:15 (Üye) Soru : Merhaba, İşveren tarafından çalışanlar ve aileleri için tamamlayıcı sağlık sigortası primi yatırılıyor. GVK.40./9. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları belli sınırlar dahilinde şirket tarafından indirilebilir deniyor. burada şirket çalışanının ailesinden bahsetmemiş. Diğer bir maddede çalışanın kendisinin ödediği durumda ailesine ait primin gelir vergisinden istisna edilebileceği yazıyor. Danışmaya daha önceki sorulan sorularda aileye ait kısmın gider yazılamayacağı şekinde cevap verilirken 2020 de yazılabilir şeklinde cevap verilmiş.Sizce şirket tarafından çalışanın kendisi ve ailesi için ödenen özel sağlık sigortası brütleştirilerek gider gösterilibilir mi? sadece çalışana ait olan kısım mı gider gösterilir? eğer gider gösterilemezse işveren bu kısmı ücretten kesinti yolu ile geri alabilir mi? Teşekkürler

Cevap : Önceki soruların ne olduğu neyi içerdiğini ödemenin çalışan mı yaptı işveren mi yaptı ayrıntısı olmadan burada görüş bildirmek yanlış olur. Bireysel emeklilik de işverence sadece çalışana ödenen prim gider yazılır.özel sağlık sigortası için çalışanın ailesi için yapılan ödeme gider yazılmaz.Çalışan tarafından kendisine ve ailesi adına ödenen sağlık sigortası primi GVK 63 maddesindeki koşullara göre GV matrahından indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.