Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.09.2020 16:20 (Üye) Soru : Merhaba, daha önce sormuş olduğum soruya istinaden verilmiş cevapdaki "KDV mükellefi yurt dışındaki firma olmakla birlikte, yurt dışındaki firmanın Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmuyorsa, KDV Kanununun 9. maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından yurt dışındaki firmaya yapılan ödemeler üzerinden KDV tevkifatı (%18) yapılarak bağlı bulunulan vergi dairesine 2 no’lu KDV" beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilen söz konusu KDV, 1 no’lu KDV beyannamesinde aynı dönemde indirim konusu yapılacaktır." İfadesinde geçen ÖDEMELER üzerinden Kdv tevkifatı yapılacaktır daki anlatılmak istenen . Fatura dip toplamı mı ? yoksa kesilen faturaya istinaden değişik tarihlerdeki ödemeler mi? Yani Kdv tevkifatında fatura dip toplamını esas alıp ilgili ayda tümüne mi KDV tevkifatı uygulanacak? yoksa bu faturaya istinaden yapılan ödemelere mi? Teşekkürler

Cevap : Alınan ve ödenen hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanır.Hesaplama her fatura için ayrı ayrı yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.