Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.09.2020 15:42 (Üye) Soru : Teslim: Madde 2 – 1. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. Sorum Şu: Biz tüm sevkiyatlarımızı kargo firmaları ile göndermekteyiz.Yukarıdaki Kdv Kan.bakarsak,Kargo firmaları ile gönderdiğimiz mallara düzenlediğimiz E Fatura veya E Arşiv faturalara ayrıca E İrsaliye kesmemize gerek var mıdır?

Cevap : .Malın tesliminde e Fatura veya e Arşiv Fatura düzenlenmesi halinde düzenleme tarihinin yanında saat ve dakikası yazılırsa ayrıca belge üzerinde "İrsaliye yerine geçer" ibaresi eklenirse e Fatura ve e Arşiv Fatura, sevk irsaliyesi yerine geçer. Ayrıca matbu çıktısının satıcı ya da yetkili tarafından imzalanması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.