Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.09.2020 12:13 (Üye) Soru : Sayın üstadım, Limited şirket müdür ortağına huzur hakkı ödemesi yapacaktır. İlgili müdür ortak başka bir firmada aynı zamanda 4a lı olarak çalışmaktadır. Bu ön billgiler ışığında danışmak istediklerim 1- Genel kurul kararı alınması gerekir diye biliyoruz , peki bu karar ticaret odasına bildirilmeyecek ise noterden onaylı olması gerekir mi örneğin 1. Eylül’de alındı bu karar bu ayın sonuna kadar imza edilirse Eylül için huzur hakkı ödenebilir mi 2- Müdür ortak kanunda belirtilen hadleri aşması halinde 4a ve huzur hakkı toplamını ücret geliri olarak beyan mı edecek 3-bordro hesabında agi 4a lı olarak çalıştığı yerde alıyor bu durumda huzur hakkından çocuklar hariç kısmı dahi alamayacak mı yani 0 agi mi olacak huzur hakkı bordrosunda teşekkür ederim cevabınız için şimdiden

Cevap : 1-Huzur hakkı ödemesi ve miktarı Genel kurulca karar altına alınır.Genel Kurul kararı Ticaret sicilinde zaten tescil edileceği için ayrıca bildirilmesi gerekmez.Kararda Huzur hakkı ödemesinin ne zaman başlayacağı belirtilir. 2-Huzur hakkı GVK 61. maddeye göre ÜCRET niteliğinde dir..GVK 86. maddedeki koşullara göre ikinci iş verenden elde edilen ücret olarak beyan edilir. veya edilmez. 3-Agi sadece bir işverenden alınan ücret için uygulanır .İkinci işveren için uygulanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.