Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.09.2020 12:28 (Üye) Soru : Merhabalar , Vergiden Muaf Esnaf olan sanatçı Bay A dan tablolar ve resimler almaktayız , sanatçımıza yaptığımız ödemelerde stopaj oranını yüzde kaç uygulamalıyız? Teşekkür ederim.

Cevap : Sanatçı (ressam) vergiden muaf esnaf konumunda değildir. GVK nun 9. maddesinde sayılan işleri yapanlar esnaf muaflığından yararlanır. Ressamlar GVK 18. maddede belirtilen SM erbapları dır .Ressamdan satın alınan tablo veya resim için % 17 GV stopajı yapılır Ayrıca (2) nolu KDV beyannamesi ile % 18 KDV hesaplanır ve beyan edilir.Ödenen KDV (1) sayılı KDV beyannamesinden indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.