Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.09.2020 20:11 (Üye) Soru : Merhabalar 4447 sayılı kanun geçici 26 madde ile ilgili giriş ve kayıtları sgk sitesinden yaptık. Ağustos ayı Beyannamesini verdik.Fafaydalandığımız teşvik, sgk müfredat kartında gözükmemekte bunun nedeni nedir. Müfredat kartında 5510 ve Asgari ücret desteği gözükmekte. 4447 gözükmememkte . sgk işveren servisi de bilmiyor , alo 170 de. Bilgi vermenizi rica ederiz. saygılar

Cevap : “GEÇİCİ MADDE 26- Geçici 23 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır. Kısa çalışmanızı 01.08.2020 tarihinden 2-3 ay önce sonlandırmış olabilirsiniz. Bu maddenin yürürlülük tarihi 01.08.2020 dir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.