Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.09.2020 15:20 (Üye) Soru : Sayın Danışman, 2018 yılında 7143 sayılı kanun gereği stok affından faydalandık. 525 kayda alınan emtia karşılığı hesabındaki tutarın ortaklara dağıtılması ve ilave vergi ödemesi olup olmadığına dair görüş bildirmenizi rica ederiz.

Cevap : 7143 sayılı kanun gereği stok affından faydalandık. 525 kayda alınan emtia özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. .Stok artışı beyanında bulunup karşılık hesabına kaydet edilen tutarlar sermayenin unsuru sayıldığından, bu tutarların ortaklara dağıtılması halinde gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Diğer yandan anılan tutarlar şirket ortakları tarafından da ayrıca gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.