Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.09.2020 20:16 (Üye) Soru : 158 M2 yapımı olan özel inşaatın sgk bildirimi hangi beyanla yapılması gerekır?vergi dairesinde işlem varmıdır?

Cevap : Özel Bina inşaatı için ruhsat alındıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde inşaata başlanması zorunludur. Tabi inşaata başlarken de SGK dosyası tescili açtırmak zorunlu. İnşaat dosyasını en geç inşaatta işçi çalıştırmaya başladığınız günün sonuna kadar elektronik ortamda açmanız gerekiyor. Gerçek veya tüzel kişilerce yapılan inşaatlardan dolayı yeterli işçilik bildirmiş olup olmadığı SGK Kurumunca araştırılmaktadır. SGK Kurumuna, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanılması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik SGK Müfettişleri tarafından tespit edilmekte,ilgili iş için asgari işçilik pirimleri hesaplanmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.