Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.09.2020 10:41 (Üye) Soru : Merhaba Üstadım, Ötv I.Numaralı Listede bulunan bir ürünü yurtdışından alıp millileştirmeden antrepoda tutuyoruz. Bu ürünlerden bir miktar Türkiye'de Serbest bölgede bulunan müşterimize satmak istiyoruz. Bu satışımız Antrepodan satış kategorisinde olacak , Ötv İşleminden muaf mıdır? Saygılarımla.

Cevap : ÖTV Kanun 7/7 maddesi aşağıdaki gibidir. "Madde 7-7. 4458 sayılı Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tâbi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar" ÖTV den istisnadır..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.