Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.09.2020 13:44 (Üye) Soru : Merhabalar,Eğitim-Öğretim Hİzmetlerinde KDV'nin %1'e indirilmesi hususunda sorum olacaktı. Özel Okul,Haziran,Temmuz ve Ağustos döneminde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi için sözleşme yapmıştır.-Ancak Faturalandırma işlemi,Eğitimin Eylül Ayında başlamış olması sebebiyle Eylül ayında başlayacaktır.-Bu durumda da Kurumun % 7 İade yapma durumu sözkonusu olmakta mıdır.-Çünki,yeni dönem için 01/09/2020 tarihinden önce faturalandırma yapılmamıştır.-

Cevap : 30 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla; Özel Ana, İlk, Orta, Lise ve Vakıf (Özel ) Üniversitelerde 01 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır Özel okullarda indirim sağlayan Cumhurbaşkanı kararının öğrenci yurtları ve servis ücretlerini kapsamamaktadır. Bu ödemeler için %8 KDV uygulamasının devam edilecektir. Yemek ücretleri için ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar %1 KDV uygulanacaktır. Özel okullarda verilen eğitim ve öğretim faaliyeti Vergi uygulamalarında “Hizmet” olarak tanımlanmıştır. Katma Değer Vergisi Kanununa göre; Vergiyi doğuran olay hizmetin ifası (yapılması ) ile doğmaktadır.(3065 SK Md. 4) Özel Okullarda Kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri genellikle yılın ilk aylarında başlar Öğrenci velisi ile yapılan sözleşmeyle yeni eğitim ve öğretim yılı “Hizmet” bedelleri KDV dahil olarak belirlenir. Alınacak bedeller için Senet, Çek, Banka talimatı veya Kredi kartından taksitlendirme yapılır. Bazı veliler tutarın tamamını bir seferde kredi kartı veya banka talimatı ile öderler Bu velilere özel okul fatura düzenler . Faturada KDV de hesaplanır. Özel Okullar; 2020–2021 Eğitim ve Öğretim yılı için 30/08/2020 tarihinden önce (Bu tarih Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girdiği tarih dir) Yapmış oldukları sözleşmelerde KDV oranının % 8 olarak hesaplamışlardır. Tahsilat işlemlerini de bu orana göre yapmışlardır. 01/09/2020-30/06/2021 Tarihleri arasında Eğitim ve Öğretim hizmetinde KDV oranının Cumhurbaşkanı kararı ile % 1 olarak uygulanacağı karar altına alınmıştır. Özel okullar tarafından verilecek HİZMET henüz başlamamıştır. KDV kanununa göre ; “Vergiyi doğuran olay” henüz gerçekleşmediği için önceden yapılan sözleşmeler yeniden “revize” edilmesi ve peşin alınan % 8 oranındaki KDV’si ile alınması gereken % 1 KDV si arasındaki fark (%7) Velilere iade edilmesi veya borca mahsup edilmesi gerekir. 01/09/2020–30/06/2021 Tarihleri arasında henüz tahsil edilmemiş taksitler için düzenlenecek faturalarda KDV oranı % 1 olarak uygulanması gerekir. Öğrenci velileri farkın kendilerine iade edilmesini okullardan talep edebilirler. Talepleri red edilenler “Tüketici hakem heyeti’ ne veya “Tüketici Mahkemesi” ne başvuru yapmaları gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.