Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.09.2020 15:48 (Üye) Soru : Meraba; Şirket tapuda tarla kayıtlı (ancak elma baçesi satın aldı. Tarlayı elma bahçesi olduğu için satın aldı) Elma stoklara alınması içim yapılmasu gereken bir husus sözkonusu mu? Satın alınan arsa (elma bahçesine ) amortisman ayıralbilir miyiz? İlginiz için teşekkü eder Saygılarımızla

Cevap : Arazide amortisman: VUK Madde 314 – Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir. Ancak: 1. Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri; 2. İşletmede inşa edilmiş olan her nevi yollar ve harklar; Amortismana tabi tutulur.Amortisman oranı : 25 yıl yıllık % 4 dür. (WEB sayfamızdaki Mevzuat/Pratik bilgiler vergi bölümüne bakınız.) Elma Bahçesinden elde edilen ürünler için yapılacak giderler kayıtlara gider olarak alınır elmaların satışı için ise fatura düzenlenerek gelir kayıt edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.