Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.09.2020 12:50 (Üye) Soru : vergi mükellefi bir şahsın boşanma davasına bakan avukatın vekalet ücreti olarak sahsa keseceği serbest meslek makbuzu vergi tevkifatına tabi tutulur mu ?

Cevap : Düzenlenecek e-smm de Sadece KDV yer alır GV stopajı olmaz. GV stopajı ticari veya mesleki gider olması halin de yapılır.Özel harcamada Stopaj hesaplanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.