Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.09.2020 10:42 (Üye) Soru : %100 hissesine sahip olduğumuz iştirakimiz olan  Anonim şirketimiz genel kurul yaparak tasfiyeye girecektir. Bu şirketimizin 3 yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.Mevcut durumda  yönetim kurulu üyelerinden sadece birinden imza alabiliyoruz.Daha önce genel kurul işlemleri öncesi genel işleyiş olarak genel kurula gitmeden gündemi içeren yönetim kurulu kararı alır ve üyelerden en az 2/3 'ün imzalarını temin ederek karara son şeklini vererek genel kurul işlemlerimizi tamamlardırdık.Sizce bu durumda ne şekilde ilerlememiz uygun olur.Bu şirketimizin tek ortağı bulunmaktadır ve bu ortak Türkiye'de mukim tüzel kişiliğe sahiptir.Tek pay sahibi şirketin de 3 yk üyesi bulunmakta olup yetkililerin müşterek temsil ve ilzam yetkileri bulunmaktadır. Şayet imzaları tamamlayamadığımız için genel kurala gidemezsek tek pay sahibi şirketin hangi karar ve işlemleriyle genel kurulu sonuçlandırabiliriz..hangi evrakları ne şekilde hazırlamalıyız.?.Tek pay sahibi firmanın ayrıca alması gereken karar,belge vs. var mıdır? ( Almak istediğimiz gündem  maddelerini içeren yönetim kurulu kararını genel kurul yapmadan önce alma zorunluluğumuz var mı ?  kararda üç yönetim kurulundan sadece birinin imzasının olması hukuksal ve diğer faktörlerden risk,eksiklik barındırır mı?? ..Konu hakkında yardımcı olabilir misiniz.?

Cevap : Gündem kararları Başkan olması koşulu ile çoğunlukla toplanılıp çoğunlukla karar alınması gerekir(esas mukavelede aksi hüküm yok ise) genel kurulda en az bir yk üyesi bulunması gerekmektedir, tek ortak olması nedeni ile katılımda da sorun yok, İst. Ticaret sicilinde genel kurul için gündem aramadığı için genel kurulu yazarak ve diğer evrak ile birlikte tescile verilebilir kanaatindeyim. Diğer hukuki sonuçlar danışmanlık gerektiren konular olduğundan buradan cevaplanması imkan dahilide olmadığı malumunuzdur. iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.