Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.09.2020 14:15 (Üye) Soru : Sayın yetkili belirli süre Kısa Çalışmada olan personelim işe gelmeyi reddetmektedir. Konu ile ilgili ihtar çekip işten çıkarabilir miyim? Ya da ne yapılması doğrudur? Saygılarımla

Cevap : İşyeri normal çalışma düzenine dönmüş ve işçi işe gelmiyor ise 25/II • İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işe gelmemesi, (4857 / 25/II-g) ile 2 haklı ihtar çekilip fesih yapılması halinde fesih yasağı bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.