Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.09.2020 10:44 (Üye) Soru : Merhaba Şirketimizde asgari ücret ile çalışan personeller var Eylül ayı geldiğinde her sene maaşlarında vergi diliminden dolayı maaşlarında düşmeler oluyor. Bu sene vergi diliminden dolayı maaş düşmelerinde ek agi uygulaması olacak mı? Olacaksa sadece bekar çalışanlar için mi yoksa evli çocuğu olan asgari ücretli çalışanlar içinde uygulanacak mı? Teşekkürler

Cevap : Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda da Ek AGİ UYGULANACAK Fark; Medeni duruma bakılmaksızın hesaplanan AGİ tutarına eklenir.(GVK MD:32) Maddenin ilgili bendi aşağıdadır. (7103 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük: 27.03.2018) Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.