Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.09.2020 11:01 (Üye) Soru : İYİ GÜNLER DİLERİM.KUMAŞI BASKICIYA GÖNDERİYORUZ. KUMAŞA BASKI YAPALACAK VE GERİ GELECEK .BU İŞLEMİN KDV ORANI NE OLUR VE TEVKİFAT UYGULANACAKMI? TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap : Kumaş üzerine yapılan dijital baskıda KDV oranı ve tevkifat uygulaması GİB ÖZELGE TARİH : 09.07.2018 SAYI : 39044742-010-624862 KONU : Kumaş üzerine yapılan dijital baskıda KDV oranı ve tevkifat uygulaması İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçelerinizde, Şirketinizin faaliyet konusunun kumaş üzerine dijital baskı yapılması olduğu belirtilerek, boya, kağıt ve diğer kimyevi maddeler tarafınızdan temin edilmek suretiyle kumaş üzerine yaptığınız dijital baskı hizmetinin tevkifata tabi olup olmadığı ve bu hizmetle ilgili uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı ile ifa ettiğiniz dijital baskı hizmetinde kullanılan boya, kağıt ve diğer kimyevi maddelerin tarafınızdan karşılanmaması halinde uygulanacak KDV oranı hususlarındaki Başkanlığımız görüşleri sorulmaktadır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9. maddesi ile gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanların vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verildiği hüküm altına alınmıştır. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde, kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler açıklanmıştır. Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalara ise söz konusu Tebliğin "I/C-2.1.3.2.7." bölümünde yer verilmiş olup, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri için alıcılar tarafından bu bölüm kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Söz konusu Tebliğin "I/C-2.1.3.2.7.2. Kapsam" başlıklı bölümünde "Fason imalatın şartı, imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesidir. Bu çerçevede, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki boya, apre, baskı ve kasarlama işlerinde, boya ve kimyevi maddelerin işi yaptıranlar tarafından temin edilip, bu işleri yapanlara verilmesi halinde tevkifat uygulanacak; boya ve kimyevi maddelerin bu işleri yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde tevkifat yapılmayacaktır. Ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, kapitone, tıraşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzeri bütün işler tevkifat uygulamasına tabidir. Ancak, bu işler boya, baskı, apre ve kasarlama işlerinin bir unsuru veya tamamlayıcısı olarak onlarla birlikte yapılıyorsa, aynı faturada gösterilmeleri kaydıyla bu işler tevkifat uygulaması bakımından boya, baskı, apre ve kasarlama hizmetleri gibi işlem görecektir." açıklamaları yer almaktadır. Öte yandan, KDV oranları, anılan Kanunun 28. maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 10. sırasında, "Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri"ne uygulanacak KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; • Kumaş üzerine dijital baskı hizmeti, boya/kimyevi maddeler başta olmak üzere işlemde kullanılacak muhtelif maddelerin işi yaptıranlar tarafından temin edilip Şirketinize verilmesi halinde Kararname eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 10. sırası kapsamında %8 oranında KDV'ye tabidir. • Söz konusu işlerin KDV Genel Uygulama Tebliğinin "I/C-2.1.3.2.7. Fason Olarak Yapılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri" bölümü kapsamında, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara karşı ifa edilmesi halinde (5/10) oranında tevkifata tabi tutulacaktır. • Boya/kimyevi madde gibi muhtelif maddelerin Şirketiniz tarafından temin edilerek kullanılması halinde ise, söz konusu işin fason tekstil hizmeti kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından genel oranda (%18) KDV'ye tabi tutulacak ve tevkifat uygulanmayacaktır. Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.