Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.09.2020 11:12 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, 3568 sayılı yasa kapsamında ruhsat almış meslek mensubuyum. Ticari faaliyet yapacak olan kurulacak bir Anonim Şirkete yönetim kurulu üyesi ve imza yetkim bulunmadan olmadan % 5,26 hisse ile ortak olmam isteniyor. İlgili şirketin beyannamelerini kendim düzenleyip gönderebilir miyim? Başka bir meslek mensubu ile Aracılık Sorumluluk sözleşmesi yapma zorunluluğum var mıdır?Saygılarımla

Cevap : Meslek mensupları Ticari şirketlere oran sınırlaması olmaksızın ortak olabilir. Söz konusu şirkette yönetim kurulu üyesi ve imza yetkisi olamaz.Şirket bordrosunda kayıtlı iseniz.Şirket adına beyanname gönderme şifresi alınır.(VUK 340 Nolu GN Tebliğde detay vardır.) Serbest çalışıyor iseniz Şirket ile sözleşme yaparak beyanname ve bildirimleri gönderebilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.