Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.09.2020 17:31 (Üye) Soru : Üstadım. İ1- Sorum personel Senelik İzinleri ve Ücretsiz izinleri ile, Senelik İzinlerin 10'günü kesintisiz olmak üzere günlere bölünebileceğini biliyoruz. bunun sıralamasında bir önem varmı Önce 1+1+2+10 şeklinde personel iznini alarak kullandırabilirmiyim. Yoksa önce 10 gün sonra 1+1+1+1 şeklinde olmasımı lazım. 2.Sorum. Personel Ücretsiz İzin istediğinde hem personel hem Şirket yetkililerinin imzasını taşıyan İzin formuna istinaden ücretinde eksik gün yapabilirmiyim. Bu evrakları Bordro ekinde dosyada muhafaze ediyorum geçerliliği hakkında bilginiz varmı. 3- Sorum. Mesai hesaplamasında Haftalık 45 Saat üzeri çalışmaya göre mesai hesaplaması yapmaktayım. Ay sarkmaları olan dönemde yani 29-30 Pazartesi Salı 01-02-03-04 Çarşamba-Perşembe-Cuma-C.Tesi olan haftalarda nasıl bir yol izlemek gerekir. Örneğin bu haftada günlük bazda bakarak Örneğin 52 saat çalışma varsa 45 saat üstü olan 7 saat için mesai verirken günlük çalışmalaramı bakmak gerekir. 7,5 saat üstü çalışılan saatleri günlük parmak hesabı ile hesaplayarak 29-30 günlerine düşen mesai O ay ödemesi 01-02-03-04 Olan günlere ait hesaplamalarıda Gelecek aya koyarakmı işlem yapmak lazım. 4. Sorum. Haftalık Mesai hesabına göre Aylık Maaşım Örneğin 5.000/225=22,22 Günlük %50 11,11 Saat Fazla Mesai 22,22+11,11=33,33 Ayların 31 çektiği veya 28 ve 29 kısa kalan aylarda Aylık Ücreti Maktu ücreti tam ödedim diyelim. 31 gün mesaisini hesaplarken Aylık maaşı verdiğim için 7,5 saatin üstünde bir çalışma varsa onu mesai olarakmı hesaplara katmam gerekir. Yada hesaplama tekniği başka bir şekilde olabilirmi. Sorularıma vereceğiniz cevaplar için şimdiden Teşekkür ederim.

Cevap : 4857/56’ıncı maddesinde;Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. (Değişik üçüncü fıkra: 14/4/2016-6704/16 md.) Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir. 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir ifadesine yer verilmiştir. Bu durumda yapılan işyeri teftişlerinde en az kullanılacak izin bir bölümünün 10 günden az kullandırılmaması hedeflenmiştir, bakiye kalan süreler ise işçinin isteği ile 1, 2, 3, 4 gün gibi kullandırılabilinir. 2. ücretsiz izin işçi ve işverenin yazılı ve onaylı kabulüyle olur ve işçi özlüğünde saklanır. 3.- Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.