Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.10.2020 13:55 (Üye) Soru : Bir işletmemden İşçi çıkış yasağına rağmen bir işçiyi idari para cezasını ödemeyi kabul ederek çıkaracağız.5510 sayılı indirimden faydalanmamızı etkiler mi?

Cevap : Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimler ile İşsizlik Sigortası Primi Teşviki, Asgari Ücret Desteği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi şeklinde sağlanmaktadır. Uygulanmakta olan tüm Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerinde genel kural olarak; Teşvik uygulamasının işyeri bazında uygulanması. Her işçi için sadece bir teşvik desteği uygulanması Teşvik/Destekten yararlanan işçilerin o işyerinde fiilen çalışması Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmesi Bildirilen sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmesi Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması ile birlikte, 5510 sayılı Kanun gereğince denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmemesi şartlarının sağlanması halinde de teşvik ve destekler verilmektedir. Bu şartlara uymayan ve haksız bir şekilde Teşvik/Destek ve İndirimlerden yararlananların tespiti halinde hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınmaktadır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.