Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.10.2020 18:00 (Üye) Soru : döner sermaye (hastanelere) kesilmiş olan faturalardan kurum fatura tutarlarının % 25 lik kısmından feraget edilmesini yani % 25 lik alacakdan vazgeçilmesi durumunda ödemlerin 2 taksit olarak yapılacağı firmalara bildirilmiştir. % 25 lik feraget edilen tutar kurumlar vergisi veya gelir vergisi mükellefleri için gider olarak kayıtlara alınabilirmi.

Cevap : Tutar iskontosu için aşağıdaki kayıtlar yapılır 611 (B) 120(A) Dönem sonunda 690(B) 611(A) olarak kayıt yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.