Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.10.2020 11:18 (Üye) Soru : Merhaba, Altın hesabı olup altın alışı yapan mükellefimizin Dövizdeki TCMMM kura baktığımız gibi bakıp baz almamız gereken altın gram tutarınına hangi sayfadan bakabiliriz Altın hesabı geçiçi dönemlerinde değerlemeye tabi midir.

Cevap : Altın değeri mevduat hesabının açıldığı banka tarafından tespit edilmiş olan fiyatının esas alınması, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun “Değerlemenin Tarifi” başlıklı 258 inci maddesine göre değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. Ayrıca, mezkur Kanunun; – 265 inci maddesinde, “Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir.”, – 281 inci maddesinde, “Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır…” hükümlerine yer verilmiştir. Mevduatın geri ödenmesi sırasında mukayyet değerle (kayıtlı değer) geri ödeme tarihinde bankanın hesapladığı değer arasındaki farkın, gelir veya gider hesaplarına intikal ettirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.