Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.10.2020 11:58 (Üye) Soru : Merhabalar ; "..... M. Üniversitesi Vakfı'ndan" alınmış "ECZANE YARDIMCI PERSONEL EĞİTİM SERTİFİKASI" olan eczane çalışanı, fiili hizmet süresi zammı hakkından yararlanabilir mi? "Eczane Teknikeri ve Eczane Teknisyeni Sertifakası" ndan farklı bir belge midir? Teşekkürler.

Cevap : https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/upload/pdf/20190109-tekniker.pdf Yukarıda bu konuya ilişkin duyuru metni bulunmaktadır. 11.04.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un geçici 7 inci maddesinin 3 inci ve 9 uncu fıkralarında yer alan aşağıdaki hükümler gereğince, eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış personellerin eczane teknikerleri olarak görevlendirildikleri ve sağlık meslek mensubu olduğu hususları göz önüne alındığında bu çalışanların fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması gerektiği bildirilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.