Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.10.2020 12:12 (Üye) Soru : SAYIN ÜSTADIM; İŞTEN AYRILAN PERSONELİMİZİN KULLANILMAMIŞ İZİNLERİNİ BORDRO YANSITIYORUZ. 2EKİM İTİBARİYELE ÇIKIŞINIYAPTIK 10.000 TL TUTARINDA NET İZİN ALACAĞI VAR.SGK MATRAHINI ÜST LİMİT GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ ÜZERİNDEMİ?YOKSA AYLIK TOPLAM PRİME ESAS ÜST LİMİT ÜZERİNDENMİ HESAPLAMAMIZ GEREKİYOR. GÜNLÜK ÜST LİMİTTEN HESAPLADIĞIMIZDA SGK MATRAHI DÜŞÜK ÇIKIYOR. YARDIMLARINIZI RİCA EDERİZ.SAYGILARIMLA.

Cevap : İşçinin, çalışması karşılığı aldığı ücret, sadece ödendiği ayda prime tabi tutulur. Ama ücret dışındaki ödemeler, ilgili ayda prime tabi tutulamadıysa sonraki aylarda da prime tabi tutulabilir. Ücret dışındaki ek ödemeler, SGK matrahı tavanını aşarsa, aşan kısım 2 ay boyunca takip edilir. Takip eden 2 ay içerisinde, üzerinden prim kesilemediği için takip ettiğimiz matrah çalışanın SGK matrahı, SGK tavanının altında kaldığında matraha eklenir. Devreden Sigorta Matrahı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 80. maddesinde düzenlenmiştir: “d) Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dâhil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.