Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.10.2020 09:04 (Üye) Soru : Üstadım Selamlar, Çalıştığım şirket yıllık kira sözleşmesi yaptığı (esasında 6 yıldır kiracı ama 1 er yıllık kira sözleşmesi yapılıyor) ofis olarak kullandığı binası için yaklaşık 1 milyon TL yenileme/onarım/tadilat gibi harcama yapmak istiyor. bunu 2020 yılında sabit kıymet ayırıp amortisman hesaplamak yerine tadilat gideri olarak giderleştirebilir miyiz? Ayrıca, kira sözleşmesi 1 yıllık. Bunu Yatırım kabul edip, aktifleştireceksek, amortisman oranı (faydalı ömür) olarak ne almalıyız? 1 yıl mı? daha uzun mu?

Cevap : Yapılan yenileme gider olarak değil ÖZEL MALİYET olarak kayıtlara alınır.kira müddetince amorti edilerek giderleştirilir. Vergi Usul Kanunu’nun 327. maddesinde, özel maliyet bedellerinin kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Ancak kira süresinin belirtilmemiş olması halinde itfa süresinin ne olması gerektiği konusunda kanunda bir açıklık yoktur. Kiralama süresinin belli olmaması durumunda kiracı tarafından yapılan özel maliyet harcamalarının kaç yıllık bir süre içerisinde itfa edilmesi gerektiğine dair mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda konunun genel hükümler çerçevesinde çözülmesi gerekir. Bu nedenle kira süresi belli olmayan özel maliyet tutarlarının VUK’un 315. maddesi uyarınca itfa edilmesi gerekir. Dlgili madde uyarınca özel maliyet bedeli Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilecek olan iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri listeleri dikkate alınarak itfa süresi yani 5 yıl olarak belirlenecektir. Tekdüzen Hesap Planında, “264-Özel Maliyetler” hesabında bu hesabın işleyişi hakkında şu açıklamalar yapılmıştır. "Yapılan harcamalar hesaba borç kaydedilir. Bu harcamalar kira süresi içerisinde, kira süresinin 5 yıldan fazla olması durumunda da beş yılda eşit tutarlarda amorti edilir.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.