Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.10.2020 12:30 (Üye) Soru : Merhaba Yabancı uyruklu ve ikamet tezkeresi olan bir kişi Hisse devri ile bir LİMİTED şirketin tüm hissesini satın alıp tek ortak olarak devam etmektedir. Ticaret odasından tescil edildi. Ticaret odası çalışma izni istemedi. Ticaret kanununa göre çalışma izni gerekiyormu

Cevap : Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, ülkemizde tesis edilecek bir yatırımın pay sahibi olabilirler. Pay sahibi olan yabancı uyrukluların fiili olarak işletmede görev almaması durumunda çalışma izni almaları zorunlu değildir. Ancak kişinin işletmede çalışması halinde çalışma izni almaları zorunludur. Aynı şekilde yabancı uyruklu kişinin şirketi temsile yetkili müdür olması durumunda çalışma izni alması zorunludur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.