Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.10.2020 14:45 (Üye) Soru : AVUKATLIK HİZMETİ ALDIK BİZE 1000 (BİN) TL LİK FATURA KESİLDİ AMA STOPJSIZ AVUKATLIK HİZMETİNDE BİLİYOSUNUZ STOPAJLI FATURA KESİLMESİ LAZIM AMA 1000 TL OLDUĞU İÇİN Mİ STOPAJ YOK ACABA YOKSA KESEN KİŞİ YANLIŞ MI KESTİ BUNU STOPAJSIZ OLARAK İŞLEYEBİLİRMİYİM BİLGİ ALABİLİRSEM SEVİNİRİM İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap : AVUKATLAR FATURA DEĞİL e-smm DÜZENLERLER. AVUKATLAR VERGİ MÜKELLEFLERİNE VERDİKLERİ HİZMET İÇİN % 20 ORANINDA GV STOPAJI YAPARLAR % 18 KDV HESAPLARLAR KDV DEN STOPAJ YAPMAZLAR . ANCAK ; SADECE AŞAĞIDAKİ BELİRTİLEN KİŞİ VE KURUMLARA VERDİKLERİ "DANIŞMANLIK" HİZMETİ İÇİN 9/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI YAPARLAR. Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Avukatların verdikleri DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ise KDV tevkifatına tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanır. (KISMİ TEVKİFAT YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR ( KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞ Bölüm No: I/C-2.1.3.1) - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.