Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.10.2020 12:52 (Üye) Soru : Sayın Danışman merhaba, Ana çalışma konusu elektronik olan şirketimiz ek olarak tarım ile de iştigal edecektir. ana sözleşmede gerekli MEVZUU değişiklikleri yapılmıştır. vergi dairesine interaktif vergi dairesi üzerinde "EK FAALİYET BAŞLAMA BİLDİRİMİ" ile vergi dairesine bilidirimden bulunmamız yeterli olur mu ? Kiralanan arazi için 31/12/2020 tarihine kadar kira stopaji %10 mu %20 ödenecektir ? Köylüden alınan mal ve hizmet için GİDER MAKBUZU MU, MÜSTAHSİL MAKBUZU MU kullanmamız gerekir ve bu konuyla ilgili hizmet stopaj oranı ? mal alım stopaj oranı nedir ? vereceğiniz cevaplarınız için teşekkürlerimi sunarım

Cevap : VD bilgi verilmesi yeterlidir. Arazi kira ödemesi için 31/12/2020 tarihine kadar GV stopajı % 10 uygulanır. Zirai mahsuller için MÜSTAHSİL MAKBUZU düzenlenir. GV K Md.94/ 11. Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden; a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için % 1 ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 2 b) Diğer ziraî mahsuller için, i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için %2 ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 4 KDV HESAPLANMAZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.