Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.10.2020 13:21 (Üye) Soru : Hocam Merhaba, işyerinin mülkiyeti eşine ait olan Gerçek kişi mükellef muhtasar beyanname ile kira stopajı beyan eder mi? Ederse ortada eşine gerçekten ödenen bir para olmadığı için emsal bedel üzerinden mi muhtasarda stopajı beyan edilir yoksa Eşine herhangi bir ödeme yapmadığı için stopaj beyan etmez mi? Teşekkür ederim.

Cevap : Kira ödemsi yok ise Muhtasar beyanname verilmez. Mal sahibi olan eş Emsal bedelden Yıllık GV beyannamesi verecektir. (GMSİ/İş yeri ) Stopaj ödemesi olmadığı için hesaplanacak vergiden GV stopajı mahsubu olmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.