Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.10.2020 09:30 (Üye) Soru : Şirketimiz 5 ortaklı aile şirketidir. Hissedarların hisseleri dışarıdan birilerine kolay devredememeleri için Esas Sözleşmenin 6. Sermaye madde'sinin altında Payların devrinin şekil ve şartlarına ilişkin düzenleme oluşturdum. Bunu da Sermaye Eski şekli ve Sermaye Yeni şekli şeklinde Tadil Metni oluşturdum. Genel kurula sunup tescil ve ilan ettireceğim. İşlemim doğru mu? Ayrıca Anasözleşme değişikliği için Komiser tayini istedim. Komisere gerek yok dediler. Ne dersiniz.

Cevap : Bu durum için sermaye maddesinin tadili değil, hisse senetlerinin devri diye yeni bir (yok ise) madde eklenmesi doğru olacaktır, bu ilave madde için Bakanlık temsilcisi gerekli olmayacaktır. iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.