Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.10.2020 20:26 (Üye) Soru : Sorum, İşgörmezlik Rapor alan personelin Maaşını yine 30 gün üzerinden yaparak Tahakkuk ediyorum. sadece İşgörmezlik Olarak kurumdan aldığı tutarı kendisinden istiyorum. İşçi Maaş Taahakkukunda 335 hesapta Örneğin 3.500,00 TL Maaş Tahakkuk etmişse 350,00 İşgörmezlik alacaksa Maaşı 3.150,00 TL yatırıyorum. Personel parayı aldığını söylediğinde 335-350,00 649-Diğer Gelir 350 olarak kaydı yapıyorum. Bazı üstadlar tahakkuk eden ücreti tam ödemem gerektiğini personel iş görmezliği aldıktan sonra şirkete banka veya elden getirirek vermesini söyledi. 102-350,00 649-Diğer Gelir 350,00 Bankaya yatırarak Nasıl yapmak lazım.

Cevap : 4857 sayılı iş kanunumuzda Geçici iş göremezlik Madde 48 - ...................................... Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir. Yapmış olduğunuz işlemde açıklmaları yazılması halinde yasaya uygun ve doğrudur. Ücret tam ödenip daha sonra işçiden alınan ücretin mahsup edilmesi de doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.