Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.10.2020 20:31 (Üye) Soru : Üstadım dün sormuş olduğum sorunun cevabıdır7 li hesabı 361 ile kapatmak tdhp açısından özel usulsüzlük olmazmı 7252 sayılı kanun ile Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı xxx 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı xxx 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı xxx 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı xxx 335 Personele Borçlar Hesabı xxx şeklinde muhasebe kaydının yapılması 361 li hesabında 700 lü hesaplarla tekrar kapatılması gerekmektedir.

Cevap : Sorunuzun 2. cevabında bu açıklama zaten mevcuttur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.