Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.10.2020 14:52 (Üye) Soru : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere de ilgili kuruluşlarca hazırlanan mali raporlar ile ilgili olarak Mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu düzenleme yetkisi verilmiştir.Bu yetki için herhangi eğitim ya da certifika zorunluluğu var mıdır?herhangi bir birime başvuru yapmak gerekir mi?

Cevap : Raporu talep eden TÜBİK ile görüşünüz. Ayrıca Konu hakkında 16 Ocak 2007 Tarih ve 26405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Yönetmeliği inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.