Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.10.2020 16:24 (Üye) Soru : Merhaba, Erenköy vergi dairesinden gider dökümümü göndermemi istenen bir yazı aldım. Biz meslek mensuplarının tüm kayıtları gib ortamında kayıtlı olup istendiğinde ulaşabilecekleri durumda olduğu malumdur. Bu durumda size intikal eden başka meslek mensubu şikayeti oldumu ve ayrıca bu konu hakkında odanın yorumu ne olur. Teşekkürler.

Cevap : Yazıda "müdür" imzası varsa istenen bilgileri vermeniz gerekir. Benzer olay olup olmadığı konusunda danışma birimi olarak bilgimiz yok.Meslek mensupları da elbette VUK hükümlerine göre vergi incelemesine tabidirler. 5 yıllık zamanaşımı süresince defter ve belgeleri incelemeye tabi tutulur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.