Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.10.2020 10:01 (Üye) Soru : soru:şirket ortaklarının elde ettiği kar paylarının yarısı yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. 2019 yılı iiçi istisna tutarı 40.000 TL PEKİ Beyana tabi 50,000 TL gelirİ olan serbest meslek ERBABI bir avukatın KAR PAYI GELİRİ 20,000 TL OLDUĞUNU varsaydığımızda istisna tutarının altında kalıyor.yanlz hesaplama tüm geliri toplanıp mı bakılması lazım örnek 50,000 tl serbest meslek faliyet kazancı + 20,0000 tl kar payı kazancı iksinin toplamı 70,000 tl yapıyor buda 40,0000 istisnayı geçtiği için beyan edimesi lazımmıdır. yoksa 20,000 tl kar payı kazancı istisna sınırını aşmadığı için beyan edimemesimi gerekir.Teşekkürler.

Cevap : Hesaplama; Tüm gelirlerin toplanması ile yapılır. SM faaliyeti ve istisna dışında kalan MSİ toplamı 2019 için 40.000 TL niı üstünde olması halinde gelirlerin tamamı beyan edilir .Hesaplanan vergiden kesilen vergiler mahsup edilir.(GVK Md. 86/c.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.